0. OBJECTE

Les presents condicions generals regulen l’adquisició dels productes oferts al lloc web www.planetlingua.com, del qual és titular Planet Lingua, S. L. (en endavant, PLANET LINGUA).
L’adquisició de qualsevol dels productes comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les condicions particulars que puguin ser aplicables quan s’adquireixen determinats productes.
Aquestes condicions generals es poden modificar sense notificació prèvia; per tant, és recomanable llegir amb atenció el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels productes oferts.

1. IDENTIFICACIÓ

PLANET LINGUA, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

  • La seva denominació social és: PLANET LINGUA, S. L.
  • El seu nom comercial és: PLANET LINGUA
  • El seu CIF és: ES B15743016
  • El seu domicili social és a: Paseo Taulat 225 – 6º 1º, 08019 – Barcelona – España

2. COMUNICACIONS

Perquè us pugueu comunicar amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

  • Telèfon Barcelona: +34 932 84 60 55
  • Telèfon Madrid: +34 645 87 81 01
  • Correu electrònic: info@planetlingua.com
  • Adreça postal: C/ Doctor Trueta 168 – 2, 08005 – Barcelona – Espanya

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i PLANET LINGUA es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. PRODUCTES/SERVEIS

PLANET LINGUA es reserva el dret de decidir, en cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, PLANET LINGUA podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, PLANET LINGUA es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment i sense previ avís, qualsevol dels productes oferts.
Tot això sense perjudici que l’adquisició d’algun dels productes només es pot fer mitjançant la subscripció o el registre de l’Usuari, per a la qual PLANET LINGUA atorga a l’interessat un nom d’usuari i una contrasenya, els quals l’identificaran i s’habilitaran personalment per accedir als productes.
Un cop dins de www.planetlingua.com i per accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.planetlingua.com.

4. PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

Per realitzar qualsevol consulta o contractació de serveis a www.planetlingua.com, cal que el client sigui major d’edat.
El client haurà d’emplenar un formulari de recollida de dades en què es proporcioni a PLANET LINGUA la informació necessària per a la contractació; aquestes dades hauran de proporcionar informació veraç, exacta i completa sobre la identitat del client. El client haurà de concedir el seu consentiment exprés mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de PLANET LINGUA.

FACTURACIÓ

Juntament amb la comanda, rebrà la factura corresponent.
A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client rebrà la factura per correu electrònic i podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment a info@planetlingua.com per rebre la factura en paper.

TERMINIS DE LLIURAMENT

El termini màxim de lliurament s’acorda entre el client i PLANET LINGUA.

5. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

El consumidor i usuari té dret a la reparació o substitució del producte, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons el que estableix el capítol II tit. IV, llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Si el producte no és conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte; ambdues opcions són gratuïtes per al consumidor i es duran a terme en un termini raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la qual estiguessin destinades.
Si conclosa la reparació i lliurament del producte aquest encara no és conforme al contracte, el consumidor podrà exigir la substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

6. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant PLANET LINGUA, el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció a client, a través del número de telèfon +34 932 84 60 55 o a de l’adreça de correu electrònic info@planetlingua.com.
Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia, disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el castellà.