Traduccions al japonès

Preu traduccions al japonès

  • Per saber els preus de traducció de qualsevol idioma al japonès o viceversa, sol·licita’ns un pressupost personalitzat.
  • La traducció la revisarà un revisor amb experiència que garantirà l’adequació lingüística del text traduït. Un gestor de projectes s’encarregarà de supervisar i de seguir de prop el procés per assegurar la màxima qualitat.
  • Apliquem descomptes en les traduccions al japonès en funció de la longitud del text i de les estructures que es repeteixen.

Els nostres preus i tarifes de traduccions al japonès són molt competitius i adaptables segons el text, el termini que necessitis i la combinació lingüística.

Per a alguns textos, també és altament recomanable contractar el servei de revisió i edició prèvia a la traducció.

D’aquesta manera, s’eviten errors en la traducció provocats per una redacció incorrecta del text original.

Traducció al japonès

El japonès és una de les llengües més riques, variades i complexes del món i amb una gran càrrega cultural, elements que exigeixen les millors habilitats per part dels traductors.

El japonès és una llengua particularment complexa, ja que presenta les particularitats d’utilització de més d’un sistema d’escriptura i de flexibilitat en la direcció d’escriptura.
Per això, és imprescindible que els professionals que treballen amb aquesta llengua estiguin extremadament preparats.

A més, la llengua nipona disposa d’una gran varietat dialectal. És per això que els lingüistes que s’encarreguin de les traduccions al japonès han de dominar a la perfecció tant la varietat de destinació com la variant oficial.

A més, les varietats del japonès no s’estenen només pel mateix Japó, sinó també per Corea, Manxúria, Guam, Taiwan, les Filipines, les Illes Marshall i les illes Palau, i fins i tot per territoris com Hawaii.

traduccion al japones, precio traduccion japones
mejor agencia traduccion madrid, mejor agencia traduccion barcelona

Clients de traduccions al japonès

Com a empresa especialitzada en traduccions al japonès, entre altres idiomes, hem realitzat traduccions a aquest idioma per a empreses del sector turístic i hoteler, cosa gens sorprenent tenint en compte la important afluència turística que rep Espanya des del Japó.

També hem realitzat projectes relacionats amb el marketing, la publicitat i una àmplia diversitat de serveis que necessiten comunicar en japonès, sigui quin sigui el motiu.

Traductors nadius de japonès

Un bon traductor al japonès necessita una formació exhaustiva de diversos anys, a més d’un ampli coneixement de les llengües amb què treballa, ja que les diferències culturals suposaran reptes a l’hora d’obtenir una traducció adaptada plenament al mercat de destinació.

Seleccionem els nostres traductors al japonès d’entre els professionals més qualificats i han de superar unes proves que constatin el seu nivell de preparació i de professionalitat.

A més, un cop feta la traducció del text sol·licitat, se sotmet a una rigorosa revisió per part d’un altre professional, per a garantir-ne la millor qualitat.

Planet Lingua col·labora amb: