agencia traduccion barcelona, agencia traduccion madrid

Traduccions a l’alemany

Preu traduccions a l’alemany

  • Per a textos especialitzats (p. ex., textos financers, jurídics, tècnics, mèdics i farmacèutics), la tarifa pot variar entre els 0,12 i 0,14 € per paraula.
  • Les tarifes per als idiomes nòrdics, d’Europa oriental, asiàtics i l’àrab variaran segons l’especialització, el format del document, etc.
  • La traducció la revisarà un revisor amb experiència que garantirà l’adequació lingüística del text traduït. Un gestor de projectes s’encarregarà de supervisar i de seguir de prop el procés per assegurar la màxima qualitat.
  • Apliquem descomptes en les traduccions a l’alemany en funció de la longitud del text i de les estructures que es repeteixen.

Les nostres tarifes i preus de traducció a l’alemany són especialment competitives; a més, t’oferim la possibilitat de personalitzar el teu pressupost perquè sigui coherent amb la importància que el text té per a la teva empresa.

El preu final de la traducció sempre dependrà del volum i la combinació lingüística.

A més dels serveis de traducció a l’alemany, en molts casos també resulta convenient contractar els serveis de correcció i revisió dels textos originals a traduir a aquesta llengua.

D’aquesta manera, s’evita que la traducció contingui errors com a conseqüència d’una mala redacció en el text d’origen.

Traduccions a l’alemany

Quan es tracta de realitzar traduccions a l’alemany, és important que sàpigues que es tracta d’una de les llengües més complexes que existeixen en termes idiomàtics.

Per això, traduir a l’alemany qualsevol tipus de text o document d’una empresa, independentment del sector, requereix molta precisió i dedicació especial per part de traductors a l’alemany amb un alt nivell nadiu, tècnic i sectorial.

Les estructures gramaticals de la llengua alemanya, les declinacions, la puntuació…

Tot això exigeix disposar d’un equip de traductors a l’alemany amb un bagatge molt ampli, que s’ajusti en tot moment a les teves necessitats.

Per posar un exemple de la complexitat d’una traducció a l’alemany: en alemany, sovint es formen substantius compostos que poden arribar a equivaldre a cinc paraules in dependents en català. Es per això que és imprescindible tenir un gran domini de les llengües amb què es treballa, per poder realitzar la traducció amb els girs estructurals i gramaticals necessaris.

A més de la complexitat que això suposa per a una bona traducció a l’alemany, cal destacar que el públic alemany és extremadament exigent amb la qualitat dels textos al seu idioma.

És per això que, una traducció que no disposi de la suficient qualitat, que no s’hagi elaborat amb rigor o que contingui algun error, pot penalitzar el prestigi i la credibilitat de la teva empresa davant el públic destinatari.

traduccion al aleman, precio traduccion aleman
mejor agencia traduccion madrid, mejor agencia traduccion barcelona

Clients de traduccions a l'alemany

Des de la nostra inauguració com a agència de traducció especialitzada en traduccions a l’alemany (i a altres idiomes), traduïm textos en alemany per a empreses de sectors molt específics com, per exemple:

  • La indústria de l’automoció i els bufets d’advocats.
  • Les empreses farmacèutiques.
  • Desenes d’empreses pertanyents a sectors com l’hostaleria, l’oci i la restauració (aspecte lògic per la gran afluència de turisme alemany a les nostres ciutats i costes), i de serveis.

També traduïm a l’alemany documents per a empreses de sectors en els quals es realitza exportació i importació de peces i recanvis entre els dos països, així com compravenda i fabricació de maquinària.

A causa que Espanya i Alemanya tenen un alt volum de relacions comercials, també realitzem traduccions en alemany per a empreses alemanyes i espanyoles que necessiten establir, en termes contractuals, relacions comercials sòlides i a llarg termini.

Com Alemanya es troba al centre d’Europa i és una de les grans potències econòmiques d’aquest continent, també traduïm a l’alemany textos provinents no només de l’espanyol, sinó també de llengües com el francès, l’anglès, l’italià, el portuguès i el català, entre d’altres.

Tipus de traduccions en alemany

Pel que fa a la tipologia de projectes de traduccions en alemany que realitzem, cal destacar la traducció a l’alemany de textos d’índole jurídica, entre els quals es troben contractes laborals, contractes de compravenda, documents protegits i confidencials, acords de confidencialitat entre empreses, etc.

També són habituals les traduccions a l’alemany de manuals tècnics, catàlegs de productes, prospectes de medicaments i traduccions a l’alemany de pàgines web.

mejores traductores, mejores traductores madrid, mejores traductores barcelona

Traductors nadius alemany

Com ja hem esmentat, com les bones traduccions a l’alemany són tan complexes i es dirigeixen a un públic tan exigent, a Planet Lingua hem format un equip de traductors a l’alemany amb una altíssima qualificació, especialitzats en els camps necessaris per a qualsevol traducció que se’ns demana.

Planet Lingua col·labora amb:

mejor agencia traduccion