Informes financers, balanços i auditories

Traduccions de textos financers, comptes anuals, declaracions i auditories

La necessitat de traduccions financeres és bastant comuna en gran part de les empreses amb què col·laborem.

Per la nostra experiència, a Planet Lingua sabem que la qualitat d’aquest tipus de traduccions financeres ha de ser sempre impecable, ja que aquests textos solen tenir com a objectiu transmetre la realitat de l’empresa i són clau per aconseguir una bona comunicació. Els documents que es presenten a organismes o als accionistes, com són els balanços anuals, informes financers, comptes de resultats, memòries i anàlisis, són transcendentals, de manera que no es pot deixar res a l’atzar.

Amb analistes i inversors, la comunicació ha de ser clara, sistemàtica i ha de respondre a preguntes que els permetin fer valoracions per poder prendre decisions importants. A més a més, avui en dia un gran percentatge d’accionistes, inversors i analistes són internacionals, per la qual cosa una correcta comunicació en el seu idioma és indispensable per establir una bona relació amb ells.

Visita la nostra secció Per què traduir i podràs veure com la traducció pot ajudar la teva empresa en la seva evolució, a més d’alguns exemples pràctics d’empreses que ja han contractat els nostres serveis de traducció.

Traduccions de: Anàlisis financeres; Balanços; Contractes de compravenda; Comptes anuals; Declaracions d'impostos; Documentació per a auditories.

Si necessites sol·licitar un pressupost o que t’informem sobre qualsevol dels nostres serveis de traducció, contacta amb nosaltres a través del nostre formulari, escrivint-nos a info@planetlingua.com o trucant-nos al +34 93 284 60 55.