Manuals, catàlegs i instruccions tècniques

Traducció de manuals, catàlegs, instruccions i especificacions tècniques

Una de les principals especialitats de Planet Lingua és la traducció de tot tipus de manuals, catàlegs, instruccions i especificacions tècniques, ja siguin per a l’usuari final o per a l’ús intern de l’empresa.

Aquest tipus de traduccions són de gran importància per aconseguir que tota maquinària, dispositiu o aparell sigui utilitzat correctament. Al llarg dels nostres anys d’experiència, ens hem creuat amb molts textos que no oferien unes instruccions clares ni d’acord amb allò que es volia expressar. Per això, considerem que es tracta d’un tipus de traducció amb què s’ha de tenir una gran consideració.

La traducció de guies d’usuari, fitxes de seguretat, manuals d’instal·lació o manteniment, garanties i fullets per a l’usuari final, entre altres, és indispensable per consolidar i augmentar les vendes, així com per fidelitzar els teus clients, per una banda i per aconseguir que els teus processos interns s’executin amb la major eficàcia possible per una altra. Tot això té un impacte directe en les despeses de l’empresa.

Visita la nostra secció Per què traduir i podràs veure com la traducció pot ajudar la teva empresa en el seu desenvolupament professional, a més d’alguns exemples pràctics d’empreses que ja han contractat els nostres serveis de traducció.

Traduccions de: Catàlegs per a l'usuari final; Especificacions tècniques; Garanties; Guies d'usuari; Instruccions; Llicències de producte; Manuals d'instal·lació o manteniment; Patents.

Si necessites sol·licitar un pressupost o que t’informem sobre qualsevol dels nostres serveis de traducció, contacta amb nosaltres a través del nostre formulari, escrivint-nos a info@planetlingua.com o trucant-nos al +34 93 284 60 55.