Optimitzar la comunicació

Una comunicació correcta i eficaç és una gran eina per a la teva empresa. Serà la teva aliada. Si a la teva empresa aposteu per la comunicació, ja en teniu molt de guanyat. Si encara no ho feu, us animem que ho tingueu en compte, ja que la comunicació és la base de tota estratègia comercial. Un missatge que no es transmet de manera clara i no es dirigeix al públic objectiu afecta negativament l’esforç realitzat i la inversió que suposa.

La traducció forma part també d’aquesta estratègia de comunicació. Traduir és, precisament, una forma de comunicació. Es tracta de transmetre aquest missatge en un altre idioma tenint en compte les peculiaritats culturals de les persones que el rebran.

Traduccions per a optimitzar la comunicacióA Planet Lingua, som conscients de la transcendència que una comunicació correcta i eficaç té per a qualsevol empresa. Per això, a continuació et detallem els quatre tipus principals de comunicació amb què la teva empresa es pot trobar. A més a més, et mostrem casos reals en què la traducció va ajudar a millorar la comunicació en l’empresa.

Si, a més, vols veure quins tipus de traducció podem oferir-te per optimitzar la comunicació de la teva empresa, t’invitem a visitar l’apartat Què traduïm.

Comunicació amb proveïdors

Aquest és un aspecte clau que tota empresa ha de considerar per tenir èxit. Al cap i a la fi, el proveïdor és un ambaixador més dels nostres productes i / o marca, raó per la qual Planet Lingua té com a objectiu ajudar a establir una comunicació fluïda sense haver de preocupar-se per l’idioma.

Una comunicació correcta amb els proveïdors permet generar un millor producte o servei final, cosa que redundarà en una major satisfacció del client i, per tant, en més vendes pel negoci.

Una bona relació amb els proveïdors et permetrà posicionar-te damunt de la competència, realitzar negociacions favorables i solucionar qualsevol problema.

Planet Lingua t’ajuda que aquesta comunicació sigui tant fluïda com sigui possible, especialment amb aquells proveïdors l’idioma dels quals sigui diferent del de la teva empresa.

Consulta l’apartat Què traduïm per veure tots els tipus de traduccions que duem a terme per millorar la comunicació amb els teus proveïdors.

Exemple de traducció d’etiquetatge, embalatge i packaging

Important cadena de supermercats espanyola amb productes de marca pròpia que exporta a diversos països i que també està molt present en zones turístiques.

Aquesta cadena, per fer més fàcil l’enteniment dels seus productes tant per als seus clients com per als seus proveïdors, va decidir que havia d’etiquetar-ho tot en els idiomes dels seus principals adquiridors.

Per als clients és més fàcil poder trobar tots els ingredients de qualsevol producte en el seu idioma, cosa que facilita la compra, genera confiança i augmenta les vendes.

No obstant això, de cara als proveïdors també es van adonar que la traducció de tot el packaging, l’embalatge i el merchandising facilitava molt la feina de comunicació. D’aquesta manera, els proveïdors entenien perfectament el producte que estaven comercialitzant i podien vendre’l millor, cosa que suposa un augment important de les vendes i, alhora, un exercici de comunicació directa i fiable tant entre empresa i proveïdor com entre proveïdor i client final.

Planet Lingua col·labora amb aquesta cadena de supermercats des de fa anys. Es tracta de traduccions curtes i aparentment molt senzilles, però que, com que tenen implicació directa en el consum alimentari o d’higiene, podrien tenir conseqüències importants si no es traduïssin de manera correcta i coherent. Conscients d’això, van confiar en nosaltres i ens envien regularment les seves petites traduccions perquè les traduïm a diferents idiomes, com el portuguès, l’anglès i l’alemany.

Comunicació amb empleats

La comunicació amb els empleats té la funció d’integrar-los en els objectius establerts per l’empresa. La comunicació interdepartamental i entre tots els nivells de l’empresa suscita confiança i contribueix a crear un clima intern positiu, que facilita l’intercanvi d’informació sobre accions de millora, control i medició.

A empreses espanyoles amb filials internacionals o empreses internacionals amb filials a Espanya, la comunicació clara, directa i senzilla amb els empleats en el seu propi idioma constitueix un factor d’èxit clau i indispensable.

Visita la secció Què traduïm per consultar com podem ajudar-te a millorar la comunicació amb els teus empleats amb les traduccions dels documents necessaris.

Exemple de traducció de manuals tècnics i de formació de l’alemany a l’espanyol

Multinacional alemanya líder en la fabricació de seients per a tot tipus de vehicles, que compta amb filials a tota Europa, així com a Àsia i Amèrica.

Gran part de la documentació tècnica que es distribueix des de la seu es redacta en anglès i alemany. Planet Lingua col•labora amb la filial espanyola quan necessita traduccions, principalment, de l’alemany a l’espanyol.

L’empresa treballa amb documentació molt tècnica i específica. Es tracta de manuals de muntatge, especificacions tècniques de maquinària, informes sobre producció, autoritzacions de productes, anàlisis de riscos i contractes de col·laboració, entre altres.

Tot i que els idiomes oficials de la multinacional són l’anglès i l’alemany, entén la necessitat de traduir aquest tipus de documentació perquè els operaris que hagin de treballar amb aquestes màquines, sobretot quan hi ha una nova incorporació, n’entenguin el correcte funcionament i puguin obtenir el màxim rendiment de la seva feina.

La traducció d’aquesta documentació pot impedir errors d’interpretació i assegurar l’ús correcte de la màquina, a més d’evitar parades prolongades en la cadena de producció i fins i tot possibles accidents, cosa que equival a una planificació estratègica dels mitjans i a una reducció de costos important.

Comunicació amb accionistes i inversors

La transparència i la informació són claus per aconseguir la confiança absoluta d’accionistes i inversors. La cotització en un mercat de valors implica una sèrie de compromisos i obligacions informatives que l’empresa ha de complir amb reguladors i accionistes.

Amb els analistes i inversors, la teva comunicació ha de ser clara i sistemàtica i els ha de permetre fer valoracions per poder prendre decisions de gran rellevància. A més a més, avui en dia un gran percentatge d’accionistes, inversors i analistes són internacionals, per la qual cosa una correcta comunicació en el seu idioma és fonamental per establir una bona relació entre ells.

Visita l’apartat Què traduïm i podràs veure quines traduccions t’oferim per millorar la relació amb els teus accionistes i inversors.

Exemple de traducció de campanyes comercials, memòries de comptes anuals, balanços i informes financers

Grup cooperatiu de serveis financers, present en diverses comunitats autònomes espanyoles, que entén la importància d’utilitzar els seus idiomes oficials per dirigir-se tant a clients i proveïdors com a accionistes i inversors. És molt conscient de la importància que la imatge d’una entitat financera ha de transmetre per oferir seguretat i confiança als seus accionistes i inversors. Sap que els textos dels seus comunicats són una part fonamental d’aquesta imatge, per la qual cosa els cuida fins a l’últim detall per tal d’assegurar-se que la qualitat és sempre impecable i coherent amb la dels serveis financers que ofereix.

Traduïm els seus documents al català i en revisem els textos tant en castellà com en català. Alguns dels documents que solem traduir-li són tríptics, cartes comercials, fullets i tot tipus de material de màrqueting, a través del qual es comunica amb els seus clients actuals i potencials. A més a més, cada any traduïm tota la documentació necessària que ha de presentar a la junta anual davant dels seus accionistes i inversors (memòria de comptes anuals, balanços, anàlisis i informes anuals). Puntualment, també realitzem traduccions jurídiques de l’anglès al castellà i viceversa.

La nostra coordinadora de qualitat lingüística i la responsable de comunicació de l’entitat es van reunir en diverses ocasions. Fruit d’aquestes reunions, van sorgir les guies d’estil que s’han de seguir i es va acordar crear un glossari terminològic que assegurés un ús homogeni per denominar els diferents serveis oferts. Aquesta guia d’estil s’ha convertit en el nostre llibre de referència per treballar en els seus projectes de traducció i revisió.

A causa de la documentació sensible amb la qual treballem, es va signar un acord de confidencialitat per garantir la màxima discreció en el tractament de la informació.

Comunicació amb autoritats i institucions públiques

Amb l’objectiu de complir amb nombroses normes, directives i reglaments imposats per les autoritats locals, se sol necessitar l’elaboració de documentació multilingüe.

La comunicació amb les autoritats i institucions públiques d’un país és un tipus de comunicació molt delicat i exigeix un llenguatge molt específic. A part de conèixer els requisits particulars que presenta cada document, has de tindre en compte l’organisme davant del qual es presenta, l’objectiu del document, el país en el qual es presenta i la raó per la qual te’l demanen.

De la mateixa manera que normalment confies la redacció d’aquests documents a professionals del sector, hauries de fer el mateix amb les traduccions. Només així podràs evitar les conseqüències negatives que un text de mala qualitat et pot ocasionar: denegacions, retards, penalitzacions, obertura d’expedients, rescissions, desistiments, revocacions i un llarg i fatídic etcètera.

Entra a l’apartat Què traduïm per veure totes les traduccions que realitzem relacionades amb aquest tipus de comunicació.

Exemple de traducció de documents legals i financers per a organismes públics

Empresa fabricant de productes automotrius a Espanya, filial d’un grup més gran i internacional.

El client necessitava la traducció de tota la documentació financera i legal del grup de l’anglès a l’espanyol per presentar-la a organismes oficials d’Espanya i tenia una data d’entrega molt ajustada per preparar, adaptar i traduir tota la documentació necessària. No entregar aquesta documentació a temps i sense la qualitat necessària hagués tingut conseqüències fatídiques pel client i el grup en general.

A causa del gran volum d’arxius que s’havia de traduir i que es disposava d’un temps molt ajustat, el projecte es va repartir entre diversos traductors especialitzats en temàtica financera i legal i se li va assignar un revisor i responsable de la qualitat final. Es va utilitzar una eina de traducció assistida per assegurar que la terminologia i els segments repetits es traduïssin sempre de la mateixa manera. A més a més, es va treballar en equip amb un membre intern del client, a qui es van anar enviant els arxius traduïts perquè en validés la terminologia interna de l’empresa i s’incorporés a la resta d’arxius que faltaven per traduir.

Si necessites sol·licitar un pressupost o que t’informem sobre qualsevol dels nostres serveis de traducció, contacta amb nosaltres a través del nostre formulari, escrivint-nos a info@planetlingua.com o trucant-nos al +34 93 284 60 55.